Forside / Undersøgelse

Undersøgelse

Igennem en omfattende og individuelt tilpasset synsundersøgelse, arbejder vi på at finde årsagen til symptomerne. Der vurderes på øjnenes stilling, bevægelse, graden af samsyn, fokuseringsevne, fiksering og afstandsbedømmelse. Test og prøver kan variere alt efter den enkeltes problemstilling.

I nogle tilfælde kan rådgivning omkring skånehensyn og synshjælpemidler som briller, kontaktlinser eller filterbriller indgå som et led i behandlingen. Ved mistanke om sygdomsbetingede synsproblemer, vil der blive henvist til øjenlæge eller egen læge.

I klinikken anvendes standardiserede test og metoder med veldokumenteret effekt.

Hvis det vurderes ud fra synsundersøgelsen, at der er funktionelle synsproblemer, som kan trænes/genoptrænes, vil der anbefales synstræning.

Der fremsendes en skriftlig konklusion med behandlingsforslag via klinikkens sikre mailsystem.

Synstræning

Igennem synstræning kan man optimere/genoptræne synsfærdigheder, således at man får lettere ved at imødekomme de visuelle krav, man møder i daglig dagen på jobbet, i skolen, på studiet og i fritiden.

Synstræningsprogrammet bliver tilrettelagt med udgangspunkt i synsundersøgelsen, tilpasses alder og niveau.

Der arbejdes med visuelle funktioner som øjnenes bevægelser, fokusering, fiksering, samsyn og det perifere syn. Det integreres med kroppens bevægelser og balancen igennem øvelser med øje-hånd koordination, krydskoordination, syn- og vestibulær interaktion.

Synstræningsforløb

Et synstræningsforløb er en kombination af kliniktræning hver 2. til 4. uge og daglig hjemmetræning 5 gange om ugen. I nogle tilfælde suppleret med on-line konsultationer efter aftale. En kliniktræning varer 50 min.

Der anvendes flipbriller, farvefiltre, prismer, motoriske redskaber, spil m.m. til synstræningen. Træningsmaterialerne udlånes af klinikken. Medbring de lånte materialer, hver gang I er til træning i klinikken. Der suppleres med en egen betalt opstartspakke, med dit personlige træningsudstyr. Vi anvender desuden EYEBAB, en elektronisk træningsplatform, som giver adgang til målrettede træningsapp’s. EYEBAB giver dig mulighed for at optimere din hjemmetræning.

I behandlingsplanen er der vurderet på længden af træningsforløbet. Denne vurdering er retningsgivende og afhænger af synsproblemets omfang samt den daglige indsats med synstræning.

Ved kliniktræning og on-line konsultationer, følges op på hjemmetræningen og der instrueres i nye hjemmeøvelser. Øvelserne justeres løbende, således at niveauet øges i takt med den enkeltes udvikling.

Formålet med hjemmetræningen er via gentagelse at opnå at øvelsen kan gennemføres med ”lette øjne”, ”sænkede skuldre”, med flere repetitioner (øget udholdenhed) indtil der opnås automatisering. Således at synshjernen kan koble den tillærte færdighed med andre færdigheder. Det mindsker risikoen for tilbagefald!

For yderligere information – kontakt klinikken.