Forside / Hjerneskade

Hjerneskade og sygdom

Ved sygdomme og skader der påvirker centralnervesystemet (CNS) som f.eks. hjerneblødning, blodprop, sclerose, ataksi, kan der være skader på synsfunktionen. Mange kommer sig hurtigt, mens andre oplever langvarige synsproblemer.

Det visuelle system, der styrer vores funktioner, er omfangsrigt og forgrener sig gennem hele hjernen. Det optager store dele af hjernens kapacitet og påvirkningen ved skader er mærkbare på både syn og motorisk styring.

Hjernens plasticitet og dens evne til at ”finde nye veje”, gør det muligt, igennem en daglig indsats med genoptræning af synfunktion, at genvinde dele af det tabte.

Hyppige symptomer efter hjerneskade

Lukker eller kniber det ene øje i

Dobbeltsyn

Mister læsestedet

Opgiver læsning /håndarbejde

Svært at afstandsbedømme

Går ind i ting

Vælter ting

Sløret syn

Svært at orientere sig

Udtrættes hurtigt

Bliver konfus

Øget lys følsomhed

Symptomerne ses som resultat af synsfunktionsnedsættelser:

  • Synsfeltstab
  • Skelen
  • Nedsat samsyn
  • Nedsat synsskarphed
  • Nedsat styringen af øjnenes bevægelser
  • Nedsat dybdesyn (afstandsbedømmelse)
  • Nedsat balance
  • Nedsat visuomotorisk koordination
  • Nedsat visuel informations-processering

Erhvervet hjerneskade og sygdom kan give mærkbare følgevirkninger på;  samsynet, styring af øjnenes bevægelser, fokuseringen og synsfeltet. Synsproblemerne gør det vanskeligt at fungere på i daglig dagen, på arbejde, på studiet eller i fritiden.

I klinikken tilrettelægges et individuelt rehabiliteringsforløb og det vurderes og rådgives om synshjælpemidler som  kan have en effekt for rehabiliteringen.

Holstebro Syn og Motorik har og ekspertise indenfor synsvanskeligheder, som kan opstå som følge af erhvervet hjerneskade og sygdomme i central nervesystemet. Vi modtager bl.a. henvisninger fra Center for Kommunikation I Herning og Neurofysioterapien i Holstebro.

For yderligere information – kontakt klinikken.

Beretninger fra klienter i klinikken

Janni, 45 år

Efter en blødning i hjernestammen i maj 2022 fik jeg det man i fagsprog kalder en abdusensparese – en lammelse af øjenmusklen så musklen ikke vil trække øjet udad.

Det gav for mig det vildeste dobbeltsyn og et venstre øje, der sad næsten helt inde ved næsen og stædigt nægtede at forlade sin nye favoritplads!

Fra hospitalets stroke afsnit blev jeg udstyret med en flot og sej sørøverklap, samt ordre om ikke at køre bil i 3 mdr.

Efter 1 måneds tid fik jeg aftale hos hospitalets øjenlæge og her fik jeg besked på at væbne mig med tålmodighed. Man forventede at dobbeltsynet ville bedres i takt med at blødningen absorberes i hjernen. Operation kunne overvejes efter 6-12 mdr., hvis der ikke var forbedring. Jeg blev udstyret med briller med prisme i stedet for klappen – og sikke en åbenbaring at dette var en mulighed. Klappen havde givet mig nogle udfordringer – især med afstandsbedømmelse som af og til resulterede i et godt grin fra familiens (og egen) side – heldigvis uden de store knubs til følge.

Prismen gav dog en del genskær af lys og irriterede en del, men var noget nemmere at vænne sig til end Kaptajn Klo klappen:-)

Jeg var så heldig ikke at have andre større eftervirkninger fra blødningen, så utålmodigheden satte hurtigt ind. Jeg ville gerne tilbage til både arbejde og det aktive familieliv, men i første omgang spændte synet ben for den proces.

Jeg tænkte derfor, at synet måtte kunne genoptrænes som så mange andre af kroppens funktioner og tog derfor ret hurtig kontakt til Lene fra Syn og Motorik.

Lene var frisk på opgaven og vaklede ikke det mindste i udfordringen.

I august 2022 begyndte vi genoptræningen som består af forskellige (og ofte ret sjove) øvelser og målinger. Jeg fik lavet en skærmbrille med prismekorrektion, til brug på arbejde.

Lene udtænker øvelserne udfra de målinger hun laver på mine øjne. Hun tilpasser dem min hverdag, så det for mig bliver overskueligt at få dem lavet. Hun forklarer mig hvad vi arbejder med og hvorfor. Det har haft stor betydning for mig og min motivation til træne.

Siden opstart af synstræningen har mit syn forbedret sig drastisk!

Jeg er dog ikke et sekund i tvivl om at træningen igennem Lene har været en stor faktor i forbedringen af mit syn.

I dag er jeg mest udfordret på dobbeltsynet, når jeg skal kigge til siderne. Prismen i mine briller er gået fra 25 til 5! Det havde jeg overhovedet ikke turde håbe på. Ved seneste kontrol på hospitalets øjenafdeling var man overrasket over den positive udvikling der fortsat var sket, på trods af at der var gået mere end 6 mdr.

Skulle jeg eller mine nærmeste blive ramt af synsproblemer, ville jeg ikke tøve et sekund med at trykke “F1 for hjælp” og kontakte Lene igen. Jeg ville have en klar forventning om at hun vil kunne hjælpe – for som jeg ser det, er forventningen velbegrundet!

Klientberetninger fra Holstebro Syn & Motorik

“Vi gik hos Lene i et år, det har været hårdt indimellem for det fylder, men bliver en del af hverdagen, og så har det hjulpet Kim helt fantastisk, så han læser og skriver godt i dag.

Faktisk kan han i dag følge med hans klassetrin – det havde vi ikke troet muligt for 1½ år siden.”

Kim

“Jeg har læst en bog på 186 sider, det ville jeg aldrig kunne for 1 år siden. Der er ikke andet end at komme i gang, det betaler sig virkeligt meget, hvis bare man vil.”

Pige 14 år

“Torben havde svært ved at læse, han læste langsomt, byttede om på småord og mistede ofte læsestedet. Lektie læsning var en daglig kamp.”

En mors dagbog under træningsforløbet.